MUZIEJUS GAMTOJE | MUZIEJAUS LANKYMAS | NAUJIENOS | ATRADIMŲ ERDVĖ | SKULPTŪRA IŠ TV | EDUKACIJA | KONFERENCIJŲ SALĖS | RENGINIŲ GALIMYBĖS | RESTORANAS | KNYGOS IR SUVENYRAI | PAŠTAS | SERTIFIKATAS | RĖMĖJAI | ISTORIJA | STRAIPSNIAI

 

Paprojektis „Kaimiškose vietovėse esančių Europos parko ir Liubavo muziejų prieinamumo visuomenei didinimas“ remiamas pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.

 

 

 

 

Europos parkas įgyvendino muziejų prieinamumo didinimo projektą 

 

 

Viešoji įstaiga muziejus Europos parkas sėkmingai įgyvendino paprojektį „Kaimiškose vietovėse esančių Europos parko ir Liubavo muziejų prieinamumo visuomenei didinimas“, kuris finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tikslas – mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Lietuvos ir labiau išsivysčiusių Europos Sąjungos valstybių, tarp mūsų šalies miestų centrų ir silpnų periferinių regionų.

 

Paprojekčiu siekiama prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos didinimo, gerinant kaimiškose vietovėse esančių muziejų prieinamumą Vilniaus regiono socialiai jautrioms visuomenės grupėms.

 

Paprojektis sustiprina įstaigos materialinę bazę ir sukuria lankytojų atvežimo į Europos parko ir Liubavo muziejus paslaugą. Abu muziejai yra kaimiškoje vietovėje, todėl iš dalies išspręsta opi žmonių, o ypač jautriausių visuomenės grupių, atvežimo į muziejus problema. Buvo įsigytas keleivinis mikroautobusas su specialia įranga neįgaliesiems ir įranga edukacinei-informacinei sklaidai. Taip pat sukurtas Europos parką ir Liubavo muziejų pristatantis filmukas, išleisti informaciniai leidiniai, surengtas seminaras NVO atstovams.

 

Viešoji įstaiga Europos parkas iš apleisto miško kuria Lietuvos identitetu tapusį meno ir gamtos muziejų po atviru dangumi Europos parką bei istorijos ir kultūros paveldo muziejų Liubavą.

 

Europos parkas yra pirmasis nevyriausybinės ne pelno organizacijos muziejus Lietuvoje, veikiantis jau trečią dešimtmetį. Įstaigos veikla yra pastovi ir pripažinta Lietuvoje bei užsienyje, bet dėl teisinės bazės netobulumo muziejus negauna nuolatinės valstybės paramos. Pagrindinis Europos parko veiklos finansavimo šaltinis yra pajamos už muziejaus bilietus ir paslaugas.

 

Gintaras Karosas, paprojekčio vadovas, Europos parko ir Liubavo muziejų kūrėjas, pažymi: „Nevyriausybinio sektoriaus ir valstybės bendradarbiavimas yra vienas iš pamatinių demokratinės valstybės principų. Bendradarbiaujant taupomos valstybės lėšos ir skatinama asmeninė iniciatyva. Lietuvos dar laukia esminės muziejų sektorius pertvarkos, kurios garantuotų tvarų, ilgalaikį ir visuomenei naudingą valstybės ir nevyriausybinių muziejų bendradarbiavimą.“

 

Europos parkas tel. 8 52377 077, el. paštas hq@europosparkas.lt

 

Kitos Naujienos

 

Atgal į pradžią.