MUZIEJUS GAMTOJE | MUZIEJAUS LANKYMAS | NAUJIENOS | ATRADIMŲ ERDVĖ | SKULPTŪRA IŠ TV | EDUKACIJA | KONFERENCIJŲ SALĖS | RENGINIŲ GALIMYBĖS | RESTORANAS | KNYGOS IR SUVENYRAI | PAŠTAS | SERTIFIKATAS | RĖMĖJAI | ISTORIJA | STRAIPSNIAI

 

 

 

Mieli lankytojai,

Jūsų apsilankymas Europos parke – tai parama muziejaus veiklai, nes pajamos už bilietus yra pagrindinis muziejaus pajamų šaltinis.

Iki šio laiko sulaukiame tik simbolinės valstybės paramos, nors panašių muziejų veikla Vakarų šalyse yra nepalyginti labiau skatinama. Mūsų šalyje gana dosniai finansuojami muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; dėl tos priežasties jų lankymo bilietai yra labai pigūs. Naujos kartos nevyriausybinėms muziejinėms įstaigoms plėtoti visuomenei naudingą veiklą labai sunku. Tik pasiaukojančių, savo misijos prasmingumą matančių Europos parko komandos darbuotojų dėka pavyksta tęsti veiklą.

Muziejaus gamtoje veikla sudėtinga, brangiai kainuojanti, ir darbų spektras labai platus. Kiekvienais metais stengiamės pastatyti naujų meno kūrinių, o jau esančius būtina restauruoti, kartais ir atstatyti. Didžiulėje parko teritorijoje nuolat tvarkomi nudžiūvę, išlūžę medžiai, šienaujama. Vien pastatyti naują meno kūrinį kainuoja nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų tūkstančių eurų.

Pradėjome muziejų kurti iš apleisto miško 1987 metais. Jau tada sklandė didelių permainų nuojauta. Viskas prasidėjo nuo menininko galvoje gimusios idėjos apleistame Vilnijos krašto miške sukurti kultūros židinį, kuris meno kalba įprasmintų ir išpopuliarintų Lietuvą kaip geografinio Europos žemyno centro valstybę. Beveik niekas tuo metu Lietuvoje netikėjo, kad esame Europos viduryje ar kad pavyks sukurti Europos parką. Nuosekliai dirbant svajonė virto tikrove.

Europos parko istorija glaudžiai susijusi su naujos nepriklausomos Lietuvos kūrimo istorija. Esame naujos kartos viena pirmųjų nevyriausybinių organizacijų savo šalyje. Visa ne pelno įstaigos veikla buvo labai sudėtinga, nes daugelį darbų pokomunistinėje valstybėje teko nuveikti pirmą kartą. 1993 metais surengėme pirmąjį šalyje tarptautinį skulptūros simpoziumą, pakvietėme atvykti menininkus iš tų valstybių, su kuriomis iki to laiko net nebuvo jokių diplomatinių santykių. Europos parke pastatėme žymiausių pasaulio menininkų darbus ir taip įamžinome Lietuvos vardą pasaulio meno istorijoje. Pirmas ir iki šiol vienintelis Lietuvos meno kūrinys – skulptūra iš televizorių – „Guinness World Records“ pripažintas pasaulio rekordu.

Europos parko kūrimas suformavo Lietuvos, kaip Europos centro valstybės, įvaizdį žmonių sąmonėje. Kadangi muziejus meno žinovų laikomas vienu geriausių tokios rūšies pavyzdžiu pasaulyje, nuolatinis užsienio žiniasklaidos dėmesys padeda formuoti gerą Lietuvos įvaizdį ir prisideda prie mūsų ekonominės, kultūrinės pažangos. Apie Europos parką, kaip naujo mąstymo, kultūrinio bendradarbiavimo pavyzdį kasmet parodoma kelios dešimtys reportažų, parašoma straipsnių įvairiose šalyse.

Norėdami aplankyti Europos parką, į Lietuvą atvyksta turistai beveik iš visų pasaulio šalių. Per du mėnesius vykusį tyrimą nustatyta, kad muziejų po atviru dangumi per minėtą laikotarpį aplankė 48-uonių pasaulio šalių piliečiai.

Prašome Jus populiarinti Europos parką tarp draugų, bendradarbių. Ieškome neabejingų kultūrai žmonių ir įmonių, kurie mato prasmę šiandien kurti Lietuvos paveldą, vertingą kultūrą, kuri išliks ateinančioms kartoms. Jūsų geranoriškumas ir parama yra pagrindinė pasaulio meno muziejaus Lietuvoje išlikimo sąlyga.

Linkiu malonių atradimų paslaptingame šiuolaikinio meno ir gamtos pasaulyje!

Viešosios įstaigos Europos parkas vadovas Gintaras Karosas

Viešajai įstaigai Europos parkas yra suteiktas paramos gavėjo statusas. Remdami ne pelno įstaigos veiklą, Jūs galite pasinaudoti LR labdaros ir paramos įstatyme numatytomis mokesčių lengvatomis. Dėkojame.

Tel. 8~5 237 7077, el. paštas hq@europosparkas.lt

Atgal į muziejaus lankymą

Atgal į pradžią.