Į Europos parką patogiai galima nuvykti 66 autobusu, išvykstančiu iš Žalgirio stotelės (autobusų žiede prie Kalvarijų gatvės, šalia buvusio „Tėvynės“ kino teatro, dabar – „Legendos“)

 

Autobusas nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. sustoja prie pat Europos parko įėjimo. Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. autobusas į Europos parką neužsuka, todėl reikia išlipti paskutinėje maršruto stotelėje „Skirgiškės“ (autobusų žiede) ir pėsčiomis sugrįžti iki Europos parko.

 

A u t o b u s o  i š V i l n i a u s  į  E U R O P O S  P A R K Ą  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    9.07    10.10    10.49    11.43    12.31    13.21    14.12    15.06    15.49    16.19    16.52    17.29         

Poilsio dienomis:    9:54    10.17    11.34    12.28    13.11    14.04    14.58    15.40    16.46    17.12

 

Lauksime atvykstant.

 

A u t o b u s o  i š  E U R O P O S  P A R K O  s t o t e l ė s  į   Ž a l g i r i o s t.  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    10.57    11.41    12.30    13.20    14.15    14.59    16.01    16.39    17.09    17.40    18.19    18.55    19.47    

Poilsio dienomis:    10:45    11.08    12.22    13.14    13.57    14.50    15.47    16.31    17.32    19:48

 

Pasitikrinti 66 autobuso grafiką galima www.maršrutai.lt arba www.vilniustransport.lt  

 

Atgal į muziejaus lankymą