EUROPOS  PARKAS

MUZIEJUS GAMTOJE | ATRADIMŲ ERDVĖ | SKULPTŪRA IŠ TV | NAUJIENOS | MUZIEJAUS LANKYMAS | EDUKACIJA | RESTORANAS |  KONFERENCIJŲ SALĖ | RENGINIŲ GALIMYBĖS | SUVENYRAI | PAŠTAS | SERTIFIKATAS | RĖMĖJAI | ISTORIJA | STRAIPSNIAI

Teddy Josephsen

Louisianos modernaus meno muziejaus (Danija) edukatorius

 

MUZIEJŲ EDUKACIJOS OBJEKTYVE - MODERNUS IR ŠIUOLAIKINIS MENAS

 

Dėmesio formavimas. Louisiana – vieta ir praktika

Teddy Josephsen

Louisianos edukacijos skyriuje mes siekiame pasiūlyti alternatyvią erdvę mokymuisi. Čia esanti aplinka, architektūra, gamta priešpastatoma mokyklos rutinai. Tad alternatyvi aplinka sukuriama ne tik dėl mokymo metodų kaitos, bet ir dėl pačios vietos pakeitimo.

Louisianos modernaus meno muziejus buvo įkurtas 1958 metais. Jis yra skandinaviškojo funkcionalizmo pavyzdys: lengvumas, patogumas, patrauklumas ir praktiškumas. Architektūrinis sprendimas čia yra toks, kad nėra vienos didelės, ilgos erdvės ar tobulo taško iš, kurio būtų galima viską pamatyti. Tai yra ribota erdvė, kai apžiūri tiek kiek matai ir nueini iki galutinio matomo taško, atsiveria nauja erdvė. Louisiana yra įsikūrusi 35 km. į šiaurę nuo Kopenhagos. Daugumai vizituojančių mokyklų grupių reikia vykti traukiniu ar autobusu, norint pasiekti muziejų, tad pati kelionė paruošia vaikus susitikimui, sukeldama jų susijaudinimą bei tam tikrus lūkesčius: išvykimas iš miesto. Iš ten, kur viskas gerai pažįstama, pamatyti šį keistą dalyką – meną.

Muziejaus erdvė nėra eilinė. Tai erdvė, kuri turi savo charakteristikas, specifinį kraštovaizdį. Ši architektūros ir vietos integracija yra labai svarbi, kuomet tu susitinki su moksleiviais. Tau nereikia kovoti už jų dėmesį, kadangi pati vieta prikausto jų dėmesį. Visa Lousianos atmosfera fokusuoja dėmesį. Moksleiviai jaučia, kad tai yra speciali vieta, kur gali atsitikti neįtikinamiausi dalykai. Muziejuje yra laikomasi požiūrio, kad skulptūros kaip ir žmonės, kad galėtų kvėpuoti turi turėti savo erdvę, savo teritoriją. Taigi visos skulptūros turi savo vietą, savo apžvalgos aikštelę ir yra pasklidusios po visą parką. Kalbant apie meną reikia pasakyti, kad muziejuje yra ilgalaikė kolekcija ir greta organizuojamos trumpalaikės parodos. Mokytojams muziejus sudaro galimybę parodyti laiko tėkmę, apžvelgti skulptorių darbo raidą, nuo figūrų formavimo iki abstrahavimo. Tai galimybė vaizdingai pademonstruoti įvairius principus ir konstravimo galimybes: kaip konstruojamos figūros, kaip naudojamos geometrinės formos, kas yra minimalizmas.

Edukacijos skyriaus tikslas praplėsti moksleivių kritinio mąstymo bei analitinius gebėjimus modernaus ir šiuolaikinio meno srityje ir tuo pačiu skatinti jų kultūrinio identiteto formavimąsi bei toleranciją kultūrų skirtumams. Į muziejų atvykusios grupės susitinka su edukatoriumi, kuris turėdamas specializuotas žinias, sieks atverti naujus aspektus, kas sudarys prielaidas gimti naujoms įžvalgoms.

Mokyklos vizito struktūra:

Vizitas pradedamas pasisveikinimu ir vizito turinio pristatymu (antras dėmesio formavimo būdas). Yra išdėstomi šio vizito elementai:

 • Darbų apžiūrėjimas

 • Apibūdinimas, klausimai, dialogo inicijavimas

 • Eskizavimas, rašymas, analizė

 • Interpretacija

Šie keturi lygiai nebūtinai gali vystytis kaip progresija, einant tolyn ir gilyn. Netikėta moksleivio pastaba gali pakreipti iš anksto paruoštą planą labai įdomia linkme.

Edukacinių programų metu nagrinėjant postmodernistinius darbus labai svarbu yra sustabdyti akimirką. Edukatoriui dirbant su vaikų grupe, kiekvieną kartą yra svarbu sulėtinti pulsą ir padaryti taip, kad vaikai stabtelėtų, kad jie fenomenologiškai suvoktų pasaulį ir, kad pradėtų suvokti kitaip. Susikaupimui ir sustabdymui Louisianos muziejuje kartais naudojama tokia metodika: vaikams pasiūloma pasirinkti jiems patinkančią vietą meno kūrinio atžvilgiu ir ten atsistojus jį nupiešti ar padaryti eskizą. Vėliau, kai vaikų darbai jau būna baigti, ant žolės surengiama parodėlė ir aptariama, kad tas pats objektas gali atrodyti kitaip ir yra kitoks priklausomai nuo to kaip mes suvokiame, kokiu atstumu esame nuo jo nutolę ir kaip asmeniškai į jį žiūrime.

Edukacijos tikslai:

 • Skatinti prieinamumą kuo įvairesnėms auditorijoms

 • Demistifikuoti patirtį muziejuose

 • Supažindinti su vizualine išraiška

 • Suteikti specialias žinias

Vystyti kritinius ir analitinius įgūdžius modernaus ir šiuolaikinio meno srityje
Taigi vienas iš edukacijos skyriaus tikslų yra supažindinimas su vizualine išraiška - tai mokymasis žiūrėti ir matyti, apibūdinti, aptarti, diskutuoti, nupiešti ir padaryti eskizą. Būtent šios priemonės - eskizavimas, klausinėjimas, pasakojimas - yra naudojamos kaip dėmesio patraukimo ir išlaikymo priemonės. Sąlyčiui su menu yra naudojamas dialogas, naudojami žodžiai, nes žodžiai atveria žmogų pažinčiai, tai dinamiška priemonė, kurios pagalba galima priartėti prie meno.

Dialogo principas:

Dialogo vystymas yra mūsų edukacinės veiklos pagrindas, kertinis akmuo. Dialogą mes suvokiame kaip:

 • Dinaminį įrankį supratimui skatinti

 • Bendradarbiavimą tarp edukatoriaus ir klasės

 • Žingsnį nuo pasyvaus klausytojo į aktyvų dalyvį

 • Stimulą suvokti ir pajusti, analitiškai ir kritiškai mąstyti

 • Būdą mokytis vieniems iš kitų

Dialogas sinchronizuoja klasę; mes esame toje pačioje “tonacijoje”, sekame tą pačią mintį. Jis suteikia edukatoriui grįžtamąjį ryšį, leidžia jam žinoti, ar grupė yra čia ir dabar: ką jie supranta, kaip jie reaguoja į darbus, jų išorę ir turinį, ir t.t. Grįžtamasis ryšys leidžia edukatoriui pakreipti klausimus ir temas atitinkama linkme, rasti balansą tarp vienpusės ir dvipusės komunikacijos:kaip rasti balansą tarp pasakojimo, rodymo ir komunikacijos. Kada klausti klausimus, kada kvestionuoti jų atsakymus ir kada dialogą pakylėti į kitą lygmenį ar naudoti jų atsakymus kaip pagrindą naujiems klausimams. Be abejo darbuotojas turi išmanyti tai ką jis daro, yra specialios žinios ir jomis privaloma remtis, kita vertus - būtina labai jautriai reaguoti į situaciją ir pasikliauti savo intuicija. Edukacinės programos vedėjui yra būtinos socialinės psichologijos žinios tam, kad į dialogą sugebėtų įtraukti ir pasyviuosius vaikus ir vaikus, kurių interesas yra gatvė, ir kad kalbėtų ne vien tik klasės pirmūnai, bet ir daugiau vaikų galėtų išsakyti savo nuomonę.

Užsiėmimai muziejuje:
Praktinės užduotys ir darbai yra kaip apsilankymo parodoje tąsa. Praktiniai darbai nėra mokinių saviraiška, atvirkščiai - tai konkrečios, tikslinės užduotys skirtos įsigilinti, paanalizuoti giliau. Čia mes pratęsiame diskusijas, susijusias su idėjomis, temomis ar iškeltomis problemomis. Praktiniuose užsiėmimuose siekiama atkartoti, pamėgdžioti matytų darbų kūrimo procesą. Naudojamos priemonės yra labai įvairios, pavyzdžiui skirtingos popieriaus rūšys: kartais naudojamas įvairiaspalvis ar peršviečiamas popierius, kai būna architektūrinės parodos yra naudojamas popierius, kurį naudoja profesionalūs architektai. Atlikdami praktines užduotis vaikai naudoja tokius pat metodus kaip ir kūrinių autoriai, na o edukatorius stengiasi stebėti jų pastangas iš kiek atokesnės pozicijos. Žinoma prieinama prie vaikų, paklausiama kas ką daro, kodėl, ir ką jie yra sumanę, tačiau stengiamasi neužgožti vaikų idėjų ir nenurodinėjama. Na o sukurtus darbus vaikai išsineša namo. Jiems tai labai patinka, todėl atlikdami užduotis labai stengiasi. Dar viena svarbi sudėtinė darbo dalis yra prezentacija. Vaikams suteikiama galimybė pristatyti savo darbus ir tai yra daroma dėl daugelio priežasčių: dėl to, kad būtų sąsajos su autoriumi, jau matytu darbu ir vaiko konkrečiu darbu, dėl to, kad būtų suskurtas ryšys tarp suvokimo ir analizės, tarp analizės ir praktikos. Pabaigoje kiekvienas vaikas gauna kvietimą sau ir dviems draugams į muziejų atvykti nemokamai. Taigi jie yra kviečiami atvykti vėl ir vėl.

Louisianoje yra praktikuojami trys darbo modeliai - tai vienos valandos, pusantros ir dviejų valandų trukmės užsiėmimai. Yra vadovaujamasi nuostata, kad apmokestinimas neturėtų atimti galimybės lankytis muziejuje, todėl vieną valandą trunkantys užsiėmimai yra nemokami. Lousianos edukacinis skyrius yra Kopenhagos edukacinio centro (Skoletjenesten) dalis. Šis centras yra organizacija, turinti savo filialus kultūros istorijos, meno ir mokslo muziejuose. Ją finansuoja Kopenhagos savivaldybė ir county. Organizacijos tikslas yra užtikrinti, kad mokyklos gali aplankyti ir naudoti muziejus reguliariai, kaip priedą prie jų vykdomos veiklos. Tai organizacija, kur tu gali pasikeisti idėjomis ir patirtimi su savo kolegomis. Taip pat tai ekonominis svertas, užtikrinantis edukacinės veiklos tęstinumą muziejuose. Ji yra tęstinumo ir vystymosi garantas. Tad švietimo sistema Kopenhagos mieste ir apskrityje lėmė tai, kad muziejus yra lyg mokyklos aptarnaujantis personalas. Todėl Louisianos tikslinė grupė yra 5 - 17 metų vaikai, taip pat dirbama ir su suaugusiais. Per metus muziejus suorganizuoja 6 - 8 parodas. Kiekvienai parodai trimis variantais, priklausomai nuo vaikų amžiaus grupės, yra parengiama medžiaga raštu, taip pat yra spausdinami bukletai su visų metų rengiamomis programomis. Paruošta medžiaga yra išsiunčiama į mokyklas. Taigi muziejus siūlo savo temas, tačiau jeigu mokytojai turi kažkokių sumanymų jie gali siūlyti savo idėjas, muziejus visada tam yra atviras. Mokytojams taip pat yra teikiami kvalifikacijos kėlimo seminarai, kurių metu pristatomos naujos parodos ir tam, kad pastovi kolekcija gyvuotų, pateikiamos naujos interpretacijos, taip jai įkvepiamas naujas gyvenimas.

Plačiau apie Louisianos modernaus meno muziejų: www.louisiana.dk

Kiti konferencijos pranešimai

Atgal į pradžią.