EUROPOS  PARKAS

MUZIEJUS GAMTOJE | ATRADIMŲ ERDVĖ | SKULPTŪRA IŠ TV | NAUJIENOS | MUZIEJAUS LANKYMAS | EDUKACIJA | RESTORANAS |  KONFERENCIJŲ SALĖ | RENGINIŲ GALIMYBĖS | SUVENYRAI | PAŠTAS | SERTIFIKATAS | RĖMĖJAI | ISTORIJA | STRAIPSNIAI

Anna Johansson

Wanas muziejaus (Švedija) edukatorė

 

MUZIEJŲ EDUKACIJOS OBJEKTYVE - MODERNUS IR ŠIUOLAIKINIS MENAS

 

Menas ir edukacija Wanas muziejuje

Anna Johansson
 

Wanas muziejus yra Švedijos pietuose. Čia klesti žemės ūkis, aplinkui driekiasi dirbamos žemės, gyventojų nedaug. Wanas centre stovi pilis, kuri buvo pastatyta 15 amžiuje. Daugiau nei 200 metų pilyje gyveno Vachtmeisterių šeima, o 1987 metais Marika Vachtmeister čia įkūrė muziejų. Muziejaus teritorija driekiasi miške ir parke, taip pat yra uždarų patalpų - parodos rengiamos 18 amžiaus arklidėse ir 19 amžiaus svirne. Nuo muziejaus įkūrimo praėjo 16 metų ir dabar čia yra 32 skulptūros, o per tą laiką laikinose parodose buvo eksponuojama virš 200 menininkų darbų. Kasmet į Wanas muziejų atvyksta apie 60 000 lankytojų. Kadangi muziejus yra nuošalyje, toliau nuo didelių miestų, lankytojai atvykimą planuoja iš anksto ir jį užsako. Wanas yra miela vieta, šeimos čia atvažiuoja pasivaikščioti, parke surengia iškylas, piknikus. Tai populiari vieta švęsti gimtadienius ir vestuves.

Muziejuje yra praktikuojamas interaktyvumas - kiekvieną kūrinį galima liesti, galima jį patirti. Skulptūros čia yra įkomponuojamos į kraštovaizdį, o vietą darbams parenka patys autoriai. 5 -18 metų vaikai ir jaunimas - tikslinės grupės, kurioms rengiamos edukacinės programos. Programų metu su vaikais yra kalbamasi, vyksta dialogas. Ekskursijos siūlomos su vadovu ir jų metu vaikams skiriamos praktinės užduotys, kurių paskirtis priklauso nuo kiekvieno konkretaus kūrinio. Pavyzdžiui, Hana Terni sukūrė ir medžiuose pakabino 13 sūpuoklių. Prie šio kūrinio su vaikais nagrinėjamas judėjimas, o vėliau sūpuoklės išbandomos. Kitas darbas, kurio pavadinimas – “pilkasis moliuskas”. Moliuskas yra gyvūnas, kurį sunku įsivaizduoti. Jis gali būti pats įvairiausias. Čia dirbant su vaikais skiriama užduotis sukurti neegzistuojantį gyvūną, kurio niekas nėra matęs, kokio pasaulyje nėra. Praktiniai darbai yra siūlomi su sąlyga, kad Vanos vaikai išbus visą dieną. Užsiėmimų metu pagrindinis dėmesys yra skiriamas kūrybiškumui ir kūrybos procesui. Visada yra pradedama nuo tam tikro konkretaus daikto, pavyzdžiui, skulptūros parke. Tada vaikai gauna konkrečią užduotį ir ją atlieka. Vienas iš eksponatų parke yra didelis žalios spalvos akmuo, kuris labai traukia vaikus. Jis yra liečiamas, į jį įsiklausoma, žiūrima. Šešėlinėje akmens pusėje yra įskilimas ir vaikai baimindamiesi laukia, kada kas nors iš ten išropos. Vėliau grįžtama į patalpas ir vaikai piešia tai, kas galėtų iš ten išropoti. Praktinėms užduotims yra naudojamos paprasčiausios nebrangios ir nesunkios priemonės, kurias galima būtų lengvai atsivežti iš mokyklos ir nusivežti atgal. Padarytus ar sukurtus darbus vaikai vežasi į mokyklą ir dažniausiai tęsia jų kūrimą, juos tobulina, kartais aprašo ar diskutuoja apie juos.

1998 metais buvo sugalvota ir pradėta vykdyti tokią veiklą: į muziejų yra kviečiami 16 - 17 metų moksleiviai ir per 6 savaičių laikotarpį yra kuriami darbai. Taip pat kviečiami menininkai, kurie padeda jaunimui sukurti tai, ką jie sugalvoja. Menininkai su moksleiviais dirba ne vien tik muziejuje. Du kartus į savaitę jie apsilanko mokyklose tam, kad padėtų mokiniams sugalvoti idėją ir pasiruošti jos įgyvendinimui. Galiausiai vyksta 5 dienų stovykla, kurios metu moksleiviai čia gyvena ir kuria, realizuoja savo idėjas. Stovykla vyksta gegužės mėnesį, o po jos sukurti darbai muziejuje lieka visai vasarai. Stovyklos metu yra organizuojami susitikimai su menininkais, parodų kuratoriais, kalbamasi su jaunimu. Mokinių dalyvavimas šioje veikloje yra sudėtinė ugdymo proceso dalis, kuri yra vertinama pažymiais. Menininkai stovyklai parenka vieną temą. Šių metų tema buvo - "čia ir dabar". Moksleiviai turėjo pasirinkti straipsnį iš laikraščio, kuris juos labiausiai sukrėtė ir tas idėjas transformuoti į trijų dimensijų erdvę. Dalyvavo 24 moksleiviai iš 4 skirtingų mokyklų. Stovyklos metu viena mergina sukūrė voratinklį. Ji sakė, kad voratinklis ir voras jai primena Huseiną, Hitlerį ir kitus asmenis, kurie surezga tinklą, į kurį kiti žmonės patenka kaip muselės, vabzdžiai. Kita mergina padarė tuščią šulinį todėl, kad gėlo vandens trūkumas yra šių dienų problema pasaulyje. Sudėtinė stovykloje atliekamo darbo dalis yra informacijos pateikimas spaudai, yra pakviečiami tikri žurnalistai ir todėl vaikai jaučiasi dar labiau atsakingi ir patenkinti.

Galima pasakyti, kad mes integruojame mokomuosius dalykus. Tai yra, net tik meno, bet ir gamtos mokslų, istorijos pažinimą. Taip pat esame įdėmūs mokytojų pageidavimams ir neretai atsitinka taip, kad jie patys pasiūlo temas. Muziejus taip pat bendradarbiauja su kitomis meno organizacijomis ir menininkais. Buvo pasinaudota tuo, kad Vanos vietovėje yra granito klodai ir 1996 metais buvo pakviesti 10 menininkų dirbti su juodu granitu. Taip pat į kūrybos procesus įtraukiami vietos žmonės. Praeitą rudenį Dženi Hosten dirbo su 1800 metrų ilgio sena siena. Kartu darbui buvo pasikviestas vietos akmenskaldys.

Plačiau apie Wanas muziejų: www.wanas.se

Kiti konferencijos pranešimai

Atgal į pradžią.