EUROPOS  PARKAS

MUZIEJUS GAMTOJE | ATRADIMŲ ERDVĖ | SKULPTŪRA IŠ TV | NAUJIENOS | MUZIEJAUS LANKYMAS | EDUKACIJA | RESTORANAS |  KONFERENCIJŲ SALĖ | RENGINIŲ GALIMYBĖS | SUVENYRAI | PAŠTAS | SERTIFIKATAS | RĖMĖJAI | ISTORIJA | STRAIPSNIAI

Anna Bowman

Jorkšyro skulptūrų parko (Didžioji Britanija) edukacijos skyriaus vadovė

 

 

MUZIEJŲ EDUKACIJOS OBJEKTYVE - MODERNUS IR ŠIUOLAIKINIS MENAS

 

Jorkšyro skulptūrų parkas – mokymo ir mokymosi centras, susijęs su trijų dimensijų objektais ir aplinka. Istorija, politika ir praktika.

Anna Bowman

Jorkšyro skulptūrų parkas yra nacionalinis Jungtinės Karalystės skulptūrų parkas. Jo plotas istoriniame kraštovaizdyje siekia 250 hektarų, iš kurių 2,5 hektaro užima sensorinis sodas skirtas žmonėms su negalia. Tai pirmasis pasaulyje skulptūrų parkas, kurį 1977 m. įsteigė Peter Murray. Ekspozicija čia yra kintanti, nuolat papildoma. Svarbus aspektas tenka kraštovaizdžiui ir augmenijai, buvo atvežtos specialios augalų rūšys ir pritaikytos parkui.

Savo pranešime norėčiau paliesti šiuos edukacinės veiklos aspektus: švietimo strategijas ir veiklas - kas parke yra daroma ir kas yra siūloma; tikslines grupes - tai moksleiviai, suaugę žmonės, asmenys su specialiaisiais poreikiais; pristatyti parko technologines galimybes ir kaip bendradarbiaujama su menininkais, kuriant programas ir parodas. Muziejus jau 25 metus dirba su daugiau nei 400 menininkų iš viso pasaulio. Yra siekiama sudaryti sąlygas grožėtis menu, jį pažinti ir tyrinėti taip pat išlaikyti istorinę aplinką, grožėtis gamta, siekiama praturtinti regiono gyvenimą ekonomine ir kultūrine prasme. Jau muziejaus misijoje yra užprogramuotas prieinamumo ir atvirumo siekis, įsipareigojimas mokymuisi visą gyvenimą bei skirtingų kultūrų pristatymui. Atvirumas ir prieinamumas reiškia, kad muziejus yra nemokamas, skulptūrų parke reikia mokėti tik už automobilio parkavimą - tai lyg savotiška bausmė už aplinkos taršą.

Edukacinės programos Jorkšyro skulptūrų parke yra paremtos dialogo principu. O paties edukacinio skyriaus tikslas yra kurti tokius projektus, kad lankytojai galėtų patirti meną, aiškintis kaip jis kuriamas, patirti patį meno kūrimo procesą, todėl centre dirba daug menininkų. Pavyzdžiui 6 mėnesius trukusio projekto su vaikais su psichikos negalia idėja buvo meno pažinimas gamtiniame draustinyje. Kiekvieną savaitę vaikai ateidavo ir kartu su menininku - ornitologu stebėdavo paukščius: juos piešė, gamino jiems įvairių formų lesalą ir stebėjo kaip paukščiai jį lesa. Visas projekto metu vykęs darbas buvo dokumentuojamas - buvo surinkti visi vaikų darbai, visi menininko darbai, aprašymai, apmąstymai ir po to suorganizuota parodėlė. Projekto metu menininkas sukūrė neoninius šviestuvus, kurie buvo patalpinti gamtoje, buvo sumanyta parodyti kaip neonas nenatūraliai atrodo natūralioje gamtoje.

Dar vienas edukacinių programų principas yra tas, kad viską galima liesti. Patirtis yra labai svarbi, liečiant galima patirti, išsiaiškinti iš kokios medžiagos kūrinys yra padarytas. Labai svarbu edukacinių programų metu neapriboti vaikų, lankytojų meninės išraiškos. Jeigu jie nori piešti ar kurti eilėraštį, jie gali tai daryti, taigi išraiškos formą jie pasirenka patys. Priemonėse, skirtose atlikti užduotis, nėra vienodumo. Pvyzdžiui, jei yra piešiama, tai popieriaus lapai yra skirtingų spalvų ir formų, naudojamos piešimo priemonės taip pat labai įvairios. Tai gali būti netgi žemė. Kalbant apie Jungtinės Karalystės švietimo politiką, nacionalinėje programoje yra numatyta, kad kiekvienas vaikas turi turėti galimybę ugdyti savo meninius gebėjimus, įgūdžius padedant ir muziejams. Daug vaikų skulptūrų parkas sulaukia iš pradinio ugdymo programų, kur yra trijų dimensijų projektai, nes tai jiems yra privaloma. (Darbo formos yra pačios įvairiausios. Pavyzdžiui, yra organizuojamos poezijos valandėlės, kurių metu poetas paskaito savo eiles arba eiles skirtas meno kūriniui, arba tiesiog eiles atitinkančias tvyrančią nuotaiką, o po to dalyviai taip pat bando išreikšti save poezija.)

Atvirumas ir prieinamumas - vienas Jorkšyro skulptūrų parko principų. Į projektus yra įtraukiamos ir tokios tikslinės grupės kaip vienišos mamos. Moterys auginančios vaikus ne visada turi vienodas galimybes juos lavinti ir elgtis taip, kaip kitose šeimose. Taip pat buvo vykdomas projektas su asmenimis nuteistais iki gyvos galvos ir turinčiais psichikos negalią. Šio projekto partneris buvo Eštvudo ligoninė. Projektas truko 3 mėnesius, skulptūra buvo nuvežta į ligoninę ir edukacinė programa buvo vykdoma ten. Projekto metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pozityvaus požiūrio formavimui tarp tų žmonių. Taigi projekto kontingentas yra neįprastas, tačiau reikia suprasti, kad jie neturi galimybės patirti meną ir jo poveikį. Britanijoje yra nepalankiai žiūrima į meninį tokių tikslinių grupių ugdymą, taigi sąlygos vykdyti tokius projektus yra sunkios, yra būtinas valdžios pritarimas. Tačiau reikia paminėti, kad šio projekto vyksmo metu, daugelis darbuotojų teigė, kad buvo daug lengviau bendrauti su kaliniais nei buvo tikėtasi.

Kadangi parko teritorija yra nemaža, tai pernai čia buvo atidarytas ir lankytojų centras. Tai uždaros patalpos, kuriose yra patalpa, skirta skaidrių žiūrėjimui, taip pat čia yra parduotuvė, restoranas, kur lankytojams yra teikiamos paslaugos. Įėjimas į šį centrą yra kaip meno kūrinys. Autorius Gordan Jang sugalvojo, kad galima žmonėms siūlyti įsiamžinti priėjime prie muziejaus pastato. Kūrinio konstrukcijos yra metalinės, jame galima perskaityti vardus, pavadinimus. Savo pavardės įamžininmas metaliniame priėjime kainuoja 45 svarus. Buvo svarbu pritraukti kuo daugiau lankytojų įsiamžinti šiame kūrinyje, nes tai yra ir pinigai biudžeto papildymui, muziejaus veikloms vykdyti, todėl buvo suorganizuota akcija - rašymas ant sienų. Buvo kviečiami žmonės rašyti savo organizacijų pavadinimus ar vardus - ir tai buvo projekto pradžia.

Jorkšyro skulptūrų parke yra praktikuojamas ir toks principas - į parką padirbėti ir kurti yra kviečiami menininkai ilgesniam laikui. Šie projektai daugiausia yra finansuojami Henry Moore fondo. Menininkė (Džona Prževila) iš Lenkijos parke rezidavo 3 mėnesius. Ji dirbo su kitais menininkais ir lankytojų grupėmis, ir per tą laiką sukūrė trijų dimensijų kūrinį - medžio dekonstrukciją. Menininkė turi patirtį kurti meno objektus iš medžių, kurie serga ar yra numatyti pašalinti. Taigi kūriniui ji panaudojo susirgusį medį, kurį reikėjo šalinti. Buvo pakeista medžio buvimo vietą ir pagal savo viziją menininkė padarė meno kūrinį. Per tą laiką ji taip pat skaitė paskaitas universiteto studentams, neformaliai bendravo su lankytojais, kurie turėjo galimybę matyti kūrybos procesą.

Kaip jau buvo minėta, Jorkšyro skulptūrų parkas vadovaujasi prieinamumo visiems principu. Todėl mūsų tikslinėse grupėse yra žmonės, kuriems iki tol meno galerijos buvo neprieinamos, nesuvokiamos. Taigi neregiai taip pat yra įtraukiami į meno kūrimo procesus. Jiems yra sudaromos galimybės kartu su menininku kurti savo kūrinius.

Kadangi Jungtinė karalystė yra daugiakultūrė, čia gyvena daugelio tautų atstovai, tai edukacinėms programoms kurti yra išnaudojama įvairių tautų papročiai ir tradicijos, neaplenkiamas tikėjimas. Taip pat išnaudojamos visos temos, susijusios su metų laikais. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje pavasarį yra įprasta laukuose statyti baidykles. Pasinaudojus šiuo papročiu, skulptūrų parke buvo sukurta labai didelė baidyklė. Valstybinių švenčių metu visos organizacijos būna uždarytos, o Jorkšyro muziejus atvirkščiai, organizuoja renginius ir kviečia žmones kuo aktyviau dalyvauti. Na o visi darbai, kuriuos sukuria lankytojai ar moksleivių grupės yra eksponuojami. Labai svarbus aspektas edukacinėse programose yra rodyti patį meno kūrimo procesą - kaip daromos, liejamos skulptūros, kokią medžiagą galima naudoti, kaip naudojamas molis, plastikas ar kita medžiaga. Labai svarbu yra įtraukti ir pasitelkti į bendrus darbus bendruomenę ir bendradarbiauti su menininkais.

Interaktyvumas, žmonių reakcijos į meno kūrinius, bei jų interpretacijos - edukacinių programų pagrindas. Kurdami interaktyvią erdvę, edukacinių programų vedėjai dirba su skulptoriais, tapytojais, muzikais ir kitais menininkais. Mums patinka dirbti toje erdvėje, kur yra meno kūriniai. Mes nesistengiame "išmesti" lankytojų į kitą erdvę, kuriama tiesiog prie eksponato. Žymių autorių darbai yra naudojami kaip įkvėpimo šaltinis. Rengiant renginius stengiamasi kuo įvairiau išnaudoti erdvę ir vietas, vienu metu skirtingose vietose yra organizuojamos skirtingos veiklos.

Atvykę lankytojai parke išbūna visą dieną. Ryte, kai tik atvyksta, jie yra supažindinami su parku, skulptūromis, suteikiama galimybė apžiūrėti, pasigrožėti, su jais bendraujama taip pat išdalinamos priemonės geresniam supratimui. Po pietų lankytojai jau kuria patys. Jiems yra pasiūloma tema arba tiesiog jie gali kurti kažką kaip reakciją į tai, ką patyrė. Skulptūrų parke buvo suorganizuotas projektas - lizdai ir pastogės. Jo metu lankytojai buvo kviečiami padaryti sau lizdą ir pastogę.

Parke taip pat yra organizuojami skulptūros kursai, kurie trunka 5 dienas. Yra kviečiamas profesionalus menininkas. Jis grupę supažindina su pasirinkta medžiaga bei su pasirinkta skulptūrų kūrimo technika. Medžiagos gali būti pasirinktos pačios įvairiausios - tai ir medis, ir metalas, ir akmuo ar kt. Moksleiviams taip pat yra galimybė susipažinti su šiuo procesu. Medžio drožėjai Jorkšyro skulptūrų parke yra kviečiami vasarą. Jiems suteikiama erdvė, medis ir tai, ko jiems papildomai reikia. Lankytojams tokie kursai yra gera galimybė pasikalbėti su menininkais apie meną, kūrybą ir apie tai, ką jie daro. Dar yra organizuojami vienos dienos kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams, kurių metu yra supažindinama su edukacinių programų procesu, paaiškinama ko iš jų galima tikėtis. Kursų metu taip pat galima nuspręsti, koks projektas bus vykdomas su mokiniais. Jungtinėje Karalystėje yra privalomos nacionalinės ugdymo programos, kurias praturtina muziejai. Tačiau išugdyti ir išmokyti vaikus yra ne muziejų, o mokyklų atsakomybė, todėl mokytojai ir yra supažindinami su muziejaus galimybėmis. Mokytojai yra atsakingi už tai, kad moksleiviams parinktų tinkamą programą. Mokytojams, su kuriais yra bendradarbiaujama, kursai suteikia pasitikėjimo ir didesnį supratimą. O muziejaus siekiamybė yra ta, kad gautą muziejuje informaciją jie nusineštų ir dalintųsi mokyklose.

Jau 25 metai Jorkšyro skulptūrų parkas organizuoja edukacines programas todėl žino, kaip pritraukti įvairias tikslines grupes: mokyklas, šeimą, bendruomenės atstovus, meno mylėtojus, žmones su negalia, tautinių mažumų grupes. Iš naujai susiformavusių tikslinių grupių galima būtų paminėti pabėgėlius ir žmones, siekiančius gauti Britanijos pilietybę. Yra siekiama juos supažindinti su Jungtinės Karalystės kultūra ir susipažinti su jų kultūriniais turtais. Vienas iš projektų, organizuotų su šiomis tikslinėmis grupėmis, buvo muzikinis projektas, kuomet tarp kitų muzikantų buvo pakviesti ir žmonės iš Afganistano ir Turkistano.

Taigi muziejaus filosofija yra prieinamumas visiems. Todėl yra kviečiami menininkai, kurie gali ir nori dalintis savo patirtimi. Jie turi lemiamą žodį sprendžiant, kas ir kaip bus daroma edukacinės programos metu. O visa, kas yra muziejuje, tarnauja jų paslaugoms.

Plačiau apie Jorkšyro skulptūrų parką: www.ysp.co.uk

Kiti konferencijos pranešimai

Atgal į pradžią.