Liubavo dvaro malūnas yra netoli Vilniaus. Kaip atvykti: iš Vilniaus

važiuoti Molėtų plentu iki sankryžos su Maišiagalos–Nemenčinės keliu,

pasukti į dešinę Nemenčinės link ir pavažiavus 1,5 km vėl sukti į dešinę.