EUROPOS PARKAS ĮGYVENDINO PROJEKTĄ,

REMIAMĄ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PROJEKTŲ RENGIMO FONDO

 

Viešoji įstaiga „Europos parkas“ sėkmingai įgyvendino projektą „Liubavo buvusio dvaro sodybos vandens malūno restauravimo ir pritaikymo kultūros ir viešosioms reikmėms investicinio ir techninio projektų parengimas“, remiamą pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Pasiekti visi numatyti rezultatai.

 

Parengti investicinis ir techninis projektai – būtini dokumentai pagrindiniam projektui, kuriuo bus siekiama prisidėti prie Lietuvos Respublikos socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo skatinant kultūrinį turizmą, išsaugant ir aktualizuojant kultūros paveldo objektą. Europos parkas siūlo kultūrinių ir turizmo paslaugų kaimiškoje aplinkoje potencialą išnaudoti ekonominiam Vilniaus rajono stiprinimui ir pateikė paraišką bendrai Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti pagal antrąjį kvietimą pavieniams projektams.

 

Liubavo vandens malūnas pasižymi aukštu statybos darbų meistriškumu ir naudotų medžiagų ir įrengimų kokybe, kas sąlygojo tai, kad iki šių dienų išliko didelė dalis autentiškos malūno technologinės įrangos. Restauruoto vandens malūno patrauklumą formuos profesionaliai įrengtas muziejus su veikiančia autentiška malūno įranga, šiuolaikiškomis priemonėmis sukurta ekspozicija, atskleisianti Liubavo dvaro malūno ir jo apylinkių istoriją, propaguosianti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.

 

Kultūros ir viešosioms reikmėms pritaikytas Liubavo malūnas praturtins turistinį maršrutą, jungiantį Europos parką, Europos centrą ir Struvės geodezinio lanko punktą.

 

Europos parkas – šiuolaikinio meno muziejus po atviru dangumi, kuriame eksponuojama daugiau kaip 100 skulptūrų, sukurtų daugiau kaip 30 pasaulio šalių menininkų. Europos parko muziejaus veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu pripažinta valstybei svarbiu kultūriniu projektu.

 

Kontaktinis asmuo: Gintaras Karosas

Europos parko tel.: 8 5 2377 077, 8 698 30925

hq@europosparkas.lt , gk@europosparkas.lt 

www.europosparkas.lt , www.liubavas.lt

 

Kitos naujienos