Į Europos parką galima nuvykti 66 autobusu, išvykstančiu iš Žalgirio stotelės (autobusų žiede prie Kalvarijų gatvės, šalia buvusio „Tėvynės“ kino teatro, dabar – „Legendos“)

 

A u t o b u s o  i š V i l n i a u s  į  E U R O P O S  P A R K Ą  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    9.08    10.10    10.38    10.52    11.44    12.37    13.18    14.15    14.55    15.49    16.07    16.38    17.28    17.54    

Poilsio dienomis:  10.15    10.47    11.54    12.48    13.37    14.37    15.20    16.20    17.21     17.56

 

Priminkite vairuotojui, kad sustotų prie Europos parko.

 

Lauksime atvykstant.

 

A u t o b u s o  i š  E U R O P O S  P A R K O  (S k i r g i š k i ų  s t o t e l ė s)  į  V i l n i ų  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    10.54    11.36    12.28    13.21    14.05    14.59    15.39    16.33    17.00    17.26    18.16    18.42    19.34    

Poilsio dienomis:    11.01    11.31    12.42    13.34    14.24    15.25    16.06    17.09    18.09        

 

Pasitikrinti 66 autobuso grafiką galima www.maršrutai.lt arba www.vilniustransport.lt  

 

Atgal į muziejaus lankymą