Į Europos parką galima nuvykti 146 Skirgiškių (Europos parko) priemiestiniu autobusu / mikroautobusu, išvykstančiu iš Žalgirio stotelės (autobusų žiede prie Kalvarijų gatvės, šalia buvusio „Tėvynės“ kino teatro, dabar – „Legendos“)

 

A u t o b u s o  i š V i l n i a u s  į  E U R O P O S  P A R K Ą  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis: 10.05      12.50      14.00      16.05      17.15   

Poilsio dienomis: 8.30      10.00      17.30 (šeštadieniais)  / 8.00      10.00      17.50 (sekmadieniais ir šventinėmis dienomis)    

 

Priminkite vairuotojui, kad užsuktų į Europos parką.

 

Lauksime atvykstant.

 

A u t o b u s o  i š  E U R O P O S  P A R K O  į  V i l n i ų  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis: 12.17      13.25      14.42      16.40       18.00

Poilsio dienomis:   10.30      12.30      19.05   

 

Pasitikrinti 146 priemiestinio autobuso grafiką galima www.maršrutai.lt

 

Atgal į muziejaus lankymą