Į Europos parką galima nuvykti 66 autobusu, išvykstančiu iš Žalgirio stotelės (autobusų žiede prie Kalvarijų gatvės, šalia buvusio „Tėvynės“ kino teatro, dabar – „Legendos“)

 

A u t o b u s o  i š V i l n i a u s  į  E U R O P O S  P A R K Ą  (S k i r g i š k i ų  s t o t e l ę) t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    9.08    10.10    10.49    11.44    12.35    13.18    14.14    14.55    15.49    16.07    16.38    17.26    17.54     

Poilsio dienomis:    9:58    10.52    11.40    12.51    13.23    14.32    15.10    16.14    17.12

 

Lauksime atvykstant.

 

A u t o b u s o  i š  E U R O P O S  P A R K O  (S k i r g i š k i ų  s t o t e l ė s)  į   Ž a l g i r i o s t.  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    10.56    11.35    12.30     13.21     14.07    15.00    15.41    16.35    17.00    17.26    18.16    18.42    19.34    

Poilsio dienomis:    10:44    11.37    12.28    13.37     14.13    15.20    15.56    17.03    17.57    19:59

 

Pasitikrinti 66 autobuso grafiką galima www.maršrutai.lt arba www.vilniustransport.lt  

 

Atgal į muziejaus lankymą