Į Europos parką galima nuvykti 66 autobusu, išvykstančiu iš Žalgirio stotelės (autobusų žiede prie Kalvarijų gatvės, šalia buvusio „Tėvynės“ kino teatro, dabar – „Legendos“)

 

A u t o b u s o  i š V i l n i a u s  į  E U R O P O S  P A R K Ą  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    9.08    10.13    10.38    11.47    13.21    14.58    15.53    16.38    17.28    18.45

Poilsio dienomis:  10.15    11.54    13.37    15.20    17.21    

 

Priminkite vairuotojui, kad sustotų prie Europos parko.

 

Lauksime atvykstant.

 

A u t o b u s o  i š  E U R O P O S  P A R K O  (S k i r g i š k i ų  s t o t e l ė s)  į  V i l n i ų  t v a r k a r a š t i s

 

Darbo dienomis:    10.57    12.31    14.08    15.42    16.38    17.26    18.16    19.33    21.08    22.43

Poilsio dienomis:    11.01    12.42    14.24    16.06    18.09    20.08    21.41

 

Pasitikrinti 66 autobuso grafiką galima www.maršrutai.lt arba www.vilniustransport.lt  

 

Atgal į muziejaus lankymą